Radom Kontrakt nr 22

Modernizacja SUW "Obozisko"

Modernizacja SUW Sławno

Modernizacja SUW ,,Malczew"

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody ,,Białostocka" w Radomiu

Modernizacja układu dystrybucji wody na osiedlu Ustronie

Hydrofornia A

Hydrofornia B

Hydrofornia C

Hydrofornia MI

Hydrofornia MII

Rozbudowa budynku filtrów w Skawinie

Rozbudowa budynku filtrów w Skawinie'

Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach

Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach

Modernizacja w ZUW Raba ( ultrafiolet)

Modernizacja w ZUW Raba ( ultrafiolet)


Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Łabędy”

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Łabędy”

Radom „Kontrakt nr 15”

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "25-Czerwca"

Rozbudowa komór filtracyjnych SUW "Malczew"

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „Potkanów”

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Lesiów”